Personvernerklæring v.1.2 (30.05.2018)

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan OfficeLink samler inn og bruker personopplysninger.

OfficeLink, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Generell behandling av personopplysninger på www.officelink.no
og alle andre nettsider og portaler som eies og drives av OfficeLink AS

Webredaktøren har det daglige ansvaret for OfficeLinks behandlinger av personopplysninger på våre portaler og løsninger, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

OfficeLink er selv databehandler, samt utvikler og vedlikeholder eget nettsted. Syse AS, IT Sjefen AS, Blix Solutions AS er våre driftsleverandører for våre portaler.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av serverdrift leverandøren. Det er kun OfficeLink som har tilgang til opplysningene som samles inn. Dersom ikke annet er opplyst i vilkårene for tjenesten som benyttes.

Peys.no

Peys er en betalingsløsning for kontantfrie arrangementer. Følgende data blir registrert og lagret: Navn på kontoeier, bruker av betalingsenhet (dersom dette legges til av bruker), e-post, mobiltelefonnummer, handelshistorikk, transaksjonshistorikk, betalingsenhetens id-nummer (eks. RFID armbånd) og besøkte arrangement. Kortdata er kryptert og ikke tilgjengelig for eier av ladeløsning eller eier av betalingsløsning.

Charge365.no

Charge365 er en betalingsløsning for lading av el og hybridbiler. Følgende data blir registrert og lagret: Navn på kontoeier, adresse, e-post, mobiltelefonnummer, handelshistorikk, transaksjonshistorikk, forhåndsgodkjente ladepunkter, ladehistorikk med forbruk og lokasjon. Kortdata er kryptert og ikke tilgjengelig for eier av ladeløsning eller eier av betalingsløsning.

Frontline/F-line

Frontline Systems er et kassasystem med flere tilleggsmoduler. Denne tjenesten er en tilleggsmodulene til kassasystemet hvor brukere registrerer seg for å bestille eller kjøpe varer via internett. Dette skjer gjennom en hjemmeside for pc, nettbrett eller mobiltelefon. Følgende data blir registrert og lagret: Kundenavn, adresse, e-post, mobiltelefonnummer, kommunikasjonshistorikk, handelshistorikk, transaksjonshistorikk, firmatilknytning og journaldata. Kortdata er kryptert og ikke tilgjengelig for eier av ladeløsning eller eier av betalingsløsning.

OfficeLink Merchant Unit

OfficeLink MU er en programvare som fjern-betjener en betalingsterminal. Ingen persondata håndteres i programvarens primærtjeneste. Følgende persondata blir registrert og lagret: Kontaktpersonens navn, e-post og mobiltelefonnummer

Nettstatistikk

OfficeLink samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på våre nettsider og portaler. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på våre nettsteder. Dette er et verktøy levert av Google inc. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra OfficeLink til andre aktører.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på våre nettsider:

 • Analyseverktøyet Google Analytics plasserer informasjonskapsler på din maskin. Beskrivelse av disse finner du nedenfor. Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk.
 • Navn:Utma
  Kategori: Permanent
  Anvendes til: Identifikasjon av unike besøkende
  Lagringstid: Opptil 2 år
 • Navn:utmb
  Kategori: Session
  Anvendes til: Oppretholde og fortsette en brukers sesjon
  Lagringstid: For den enkelte brukersesjonNavn: utmc
  Kategori: Permanent
  Anvendes til: Å avgjøre om en ny brukersesjon skal opprettes eller ikke
  Lagringstid: Opptil 6 måneder
 • Navn:utmt
  Kategori: Session
  Anvendes til: Beregning av hastighet på nettsiden
  Lagringstid: For den enkelte brukersesjonNavn: utmz
  Kategori: Permanent
  Anvendes til: Lagring av referanse benyttet for å nå nettsiden
  Lagringstid: Opptil 6 måneder

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)