OfficeLink-konsernet består av tre forretningsområder.
Klikk på lenkene under for å komme til hjemmesiden til forretningsområdet du vil besøke!

TROVERDIG | KUNSSKAPSRIK | LØSNINGSORIENTERT
I OfficeLink skal vi gjøre det vi sier, være nøyaktige, snakke sant og holde våre avtaler. Lang erfaring skal gi oss mulighet for å se løsninger andre ikke ser. For å beholde vår troverdighet må vi utvikle oss og systematisk lære av våre feil. Vi skal ha nødvendig kompetanse på det vi gjør og tilbyr, vi skal søke ny kunnskap for lære, bli bedre og for å kunne se nye løsninger. Når vi står foran en utfordring eller noe er vanskelig skal vi være opptatt av å løse situasjonen. Vi skal være direkte og si det vi mener!