I forbindelse med kampanjen «Lønnsom retail», som kom ut sammen med Finansavisen ble Officelink AS intervjuet vedrørende fremtidens betalingsløsninger.
Les her om våre tanker om digitaliseringen av betalingsløsningene i fremtiden.

Vedlegg