OfficeLink, med hovedkontor i Bodø, har i løpet av juli kjøpt selskapene Linq AS og Linq Øst AS, begge lokalisert på Østlandet, melder selskapet i en pressemelding. Linq-gruppen har høy kompetanse innenfor telecom og har flere større referansekunder. OfficeLink og Linq-gruppen har i en periode vært i samtaler om et mulig samarbeid og har funnet en felles løsning for å løfte OfficeLink sin driftsmodell inn til Østlandet og Oslo. Linq-gruppen har i dag kontor på Jessheim og Kalbakken.

Linq AS og Linq Øst AS er selskaper som i dag primært arbeider med telecom, hvordan passer dette inn med OfficeLink sine øvrige forretningsområder?
«Det stemmer at selskapene i Linq-gruppen har høy fokus på telecom. Dette skal fortsette og vi håper at vi kan hente ut mye kunnskap og overføre dette videre til våre andre lokasjoner innenfor det samme forretningsområdet. Østlandet er svært spennende for oss, vi får tilgang til et større marked med bedrifter som har en helt annen størrelse enn vi har lokalt. Skal vi levere til disse kundene må vi være tilstede lokalt i dette markedet. Vi håper også at dette skal gi oss økt kunnskap i kamp om kundene også i de andre regionene vi er lokalisert i», sier Avdelingsleder for telecom, Torkjell Gansmoe.

«I tillegg til dette ønsker vi en bedre tilstedeværelse for våre betalingsløsninger og kassasystem også på Østlandet, så her er det store muligheter fremover på den ene og den andre siden», supplerer Margrethe Cavolli som er avdelingsleder for avdeling Betalingsløsninger og kassasystem. «Vi har mange kunder på Østlandet fra før og vi håper nå at dette oppkjøpet gir oss en enda større mulighet til å betjene Østlandet.»

Vi ser at dere søker etter en avdelingsleder for El-bil konseptet Charge365, vil dette også etableres på Østlandet?
«Lading av elbiler på offentlige tilgjengelige parkeringsplasser og boligsameier er svært spennende og dette forretningsområdet er under utvikling hos oss. Vi ser at det er et udekket behov i markedet for smart infrastruktur for lading av kjøretøy og har derfor utviklet en betalingsløsning for Zaptec’s norskutviklede El-bil ladere. Vi har ikke tatt noen avgjørelse for distribusjonsmodell her enda. Foreløpig foregår all utvikling og markedstilnærming fra Bodø ut til hele landet og vi ønsker derfor at den nye avdelingslederstillingen skal være lokalisert her», forteller Direktør forretningsutvikling, Espen Limstrand.

Hvordan gikk 2016 for OfficeLink og hva er planen videre? «Vi la bak oss et 2016 med rekordomsetning og tidenes driftsresultat i en periode med sterk vekst. Vi må være skjerpet for å følge utviklingen og levere de produktene og tjenestene marked etterspør på en kundevennlig måte», Sier Administrerende direktør Jøran Storeide. «Ser vi over til 2018 så har vi nye delmål som skal nås i vår langsiktige strategi.»

OfficeLink, med datterselskaper, vil i 2017 omsette for i overkant av 70 millioner kroner.
Etter oppkjøpet av Linq-gruppen vil konsernet ha i overkant av 50 ansatte.

«Vi har en langsiktig plan som har hjulpet oss godt på vei dit vi er i dag. Våre medarbeidere yter en fantastisk innsats til daglig og det er de som skal ha honnør for å ha trodd på planen og utført arbeidet etter vår felles strategi og verdisett. Jeg er svært stolt av å få lede alle disse flotte folkene hver dag og det er en glede å komme på jobb om morgenen. At vi nå får enda flere kolleger å jobbe sammen med gleder vi oss alle til.», fortsetter Storeide.

Er det planer om ytterligere oppkjøp eller nye lokasjoner?
«Akkurat nå har vi ingen konkrete planer om det. Vi har nok å gjøre med å sy sammen den nye strukturen og har stor respekt for arbeidet vi nå skal i gang med. Selv om vi stadig blir kontaktet av bedrifter og personer som ønsker å jobbe sammen med oss, er det viktig å ikke bli revet med å kaste seg på alt. Noe har vi allikevel på bordet, men det får komme når det kommer», sier Storeide avslutningsvis.