Endringer i kassasystemforskriften og bokføringsforskriften.

Fra 1. januar 2017 er det kun tillatt å selge kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. I en overgangsperiode har bokføringspliktige frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine kassasystem eller anskaffe nytt system. Det har hittil blitt stilt få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer. Skatteetaten har ved kontroller avdekket kassaapparater satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Det nye regelverket vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning.

Bakgrunnen for den nye kassasystemloven:

Målet er å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen. Rapporten «Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge» anslo at om lag 20 prosent av omsetningen i engros- og detaljhandel var svart omsetning.
Innenfor servering og hotell anslås dette til å være 19%. I tillegg er det et omfattende svinn i norske butikker og ca en tredel av dette skyldes tyveri som utføres av ansatte eller leverandører.

Hva betyr dette for din bedrift:

Mange eksisterende kassapunkter og kassasystem er ikke i henhold til den nye kassasystemloven og må byttes ut innen 1. januar 2019.
Frontline Systems har gjort nødvendige tilpasninger for å tilpasse systemet til lovverket og har produkterklært kassasystemet hos Skatteetaten. Dette gjelder fra og med versjon 4.0.

Det stilles også høyere krav til valg av maskinvare. Eksempelvis må vi bruke kassaskuffer med tilbakemeldingsfunksjon, skrivere med JPOS/UPOS-støtte mm. Ved installasjon av kassasystemet må det tas hensyn til den nye lovgivningen og et viktig punkt her er integrasjon av kassaskuff. Kassaskuffen skal, hvis tilkoblet, være integrert slik at systemet oppfanger antall åpninger og at det ikke vil være mulighet for å betjene kassapunktet med kassaskuffen åpen. Det er viktig å ha en oppdatert systemskildring som beskriver kassaløsningen. Dersom det senere endres eller legges til maskinvare og funksjoner må systemskildringen oppdateres. Det stilles også ny strenge krav til programvaren i butikkdatasystemet. Her er det krav til funksjoner systemet må ha og hva som ikke er tillat. En oversikt over kassasystemforskriften med aktuelle punkter finner du her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-18-1616

Det er også varslet en kommende endring i Bokføringsforskriften gjeldene kontantsalg. Frontline Systems gjør kontinuerlige tilpasninger også her for å sikre at vi er dekket av den kommende endringen fra 1. januar 2019.
OfficeLink tilbyr rådgivning i forhold til de nye reglene og er tilgjengelige for spørsmål. Ta gjerne kontakt med oss pr telefon eller vårt kontaktskjema både dersom du har et butikkdatasystem du ønsker å få vurdert eller at du trenger et helt nytt kassasystem.

Visste du at:
Dersom du driver ambulerende eller sporadisk kontantsalg som overstiger 3 ganger folketrygdens grunnbeløp i løpet av et regnskaps år eller at du har kontantsalg som overstiger 50.000,- eks mva pr år må ha et kassaapparat.
Visste du også at dersom du tar betalt for inngang eller garderobe og velger å gi dette bort gratis grunnet medlemskap eller av andre årsaker, skal dette registreres i kassasystemet. Opplysningene skal også spesifiseres i X- og Y- rapport med oppdeling av antall i hver kategori.
Disse punktene gjelder fra 1. januar 2019.

Vi henviser videre til www.skatteetaten.no/kassasystem for ytterligere informasjon.